Thursday, 13 December 2012

Simpulan Bahasa (Z)


  • zaman atom: zaman moden atau zaman sekarang, iaitu zaman yang penuh dengan kemajuan.
  • zaman bahari: zaman purbakala.
  • zaman puntung berasap: zaman kuno.

*sumber daripada wiktionary

No comments:

Post a Comment