Thursday, 13 December 2012

Simpulan Bahasa (U)


  • ubat hati: penghibur hati.
  • ubat jerih: upah.
  • ubat lelah(sila lihat juga ubat jerih.)
  • ulat buku: orang yang suka atau rajin membaca buku.
  • undur diri: beredar dari sesuatu tempat.
  • untung batu: nasib buruk.
  • untung sabut: nasib yang baik.
  • upah seraya: memberi upah terhadap bantuan yang diberikan.

*sumber daripada wiktionary

1 comment: